Poppers není Viagra, přesto je nesmíte kombinovat

Co rozumíme pod názvem Poppers

Tyto látky se řadí mezi tzv. chemická afrodiziaka. Jde o skupinu chemických látek, které se poměrně běžně tvoří při metabolických procesech v lidském organismu. Jsou to tzv. nitrity, neboli dusitany, přijímáme je v potravě, resp. se přeměňují v těle z dusičnanů, a pochopitelně záleží na jejich koncentraci a složení. Nejedná se tedy o žádnou drogu se silnou závislostí, jako jsou např. alkohol či nikotin (tabákový kouř), nebo docela „obyčejný „kofein“.
mašlička a srdíčko.jpg
Účinná látka působí v organismu specifickým způsobem. Předně je třeba připomenout, že je v určitých koncentracích toxická při požití a při kontaktu s pokožkou. Přípustné je pouhé vdechování výparů. Po aplikaci dojde ke snížení krevního tlaku a k rozšíření cév. Zároveň se uvolní hladká svalovina (svaly neovládané vůlí), tedy např. konečník, hrdlo, vnitřní orgány. Tím se zvýší srdeční akce, průtok krve, a zároveň dochází k euforickým stavům a k silnějšímu prožívání rozkoše při sexu a následném orgasmu. Látka je při rozumném dávkování bezpečná, nesmí ji užívat lidé se srdečními chorobami, po mozkových mrtvicích, obecně se doporučuje konzultovat užívání preparátu s lékařem.
mořská panna.png

Co je to Viagra

Je to především přípravek k dosažení erekce, tedy ztopoření penisu. Používá se při chorobě zvané erektilní dysfunkce, jinými slovy impotence. Přípravky na této bázi jsou vázány na lékařský předpis, neboť je zapotřebí dohlížet při jejich užívání na osoby se srdečně cévními chorobami. Tato léčiva působí obdobně jako preparáty Poppers, snižují krevní tlak a zprůchodňují cévy, z tohoto důvodu se nesmí vzájemně kombinovat, neboť se tím výrazně zesiluje účinek obou látek. Tím by docházelo k enormnímu předávkování.
Pamatujte tedy na to, že jak Viagra, tak i nitrity jsou chemické preparáty, které nejsou při rozumné aplikaci nebezpečné a návykové, že se oba typy přípravků nesmí rovněž kombinovat s dalšími stimulanty srdeční činnosti, např. s alkoholem, stimulačními drogami, např. s extází, s kofeinem.